Bezpieczny Senior

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie realizuje projekt socjalny pn. „Bezpieczny Senior”.
Celem projektu jest edukacja dla bezpieczeństwa z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych, prowadzenie działań profilaktycznych podnoszących świadomość seniorów wobec realnych zagrożeń oraz inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom wobec seniorów.
W ramach projektu zakłada się m.in. organizację zajęć, spotkań i prelekcji, dotyczących poprawy bezpieczeństwa, a także opracowanie i wydruk materiałów, w formie plakatów/ulotek zawierających praktyczne wskazówki i instrukcje poprawiające bezpieczeństwo seniorów w życiu codziennym.
W trakcie praktycznych warsztatów, poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z chwytami niedozwolonymi,  stosowanymi  i rozwijanymi przez oszustów a także pokazane sposoby radzenia sobie w sytuacji realnego zagrożenia.
Projekt  ma za zadanie sprawić, by mieszkańcy poczuli się naprawdę bezpiecznie w swoim mieście, potrafili się obronić przed napastnikami, w także nie dać się oszukać, np. metodą na wnuczka.
Projekt realizowany jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oławie oraz Strażą Miejską w Oławie.
   
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 04.06.2019, od godz. 11.00 do  Sali  Konferencyjnej w Ośrodku Kultury w Oławie (przy ul. 11 listopada 27) na pierwsze spotkanie edukacyjno – informacyjne w ramach projektu pn. "Bezpieczny Senior" .

Script logo