Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - rekrutacja sierpień 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych w realizowanym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanym ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w wysokości 413.737,50 zł.
    Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia 07.09.2022 r. (data wpływu do Ośrodka).
    Udział w Programie dla uczestników jest bezpłatny.
    Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel. 503-983-942, 515-911-433.

Więcej szczegółów w załączonej ulotcce

Script logo